Aktuálne informácie

napísal

Na okraji ovocného sadu v areáli Botanickej záhrady SPU sa nachádza univerzitná včelnica. Okolitá výsadba zabezpečuje včelstvám pestrú a vyrovnanú znášku nektáru a peľu počas celej včelárskej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od marca do septembra.

napísal

V dňoch 13. a 14. júna bol na oficiálnej návšteve našej univerzity generálny tajomník Európskej federácie pre živočíšne vedy – European Federation of Animal Science (EAAP) Dr. Andrea Rosati.

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 13. - 15. júna konajú štátne skúšky bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022.

napísal

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujem si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027.

napísal

Cenný kontakt s praxou ponúka najväčšia odborná poľnohospodárska výstava na Slovensku - Celoslovenské dni poľa. Spoluorganizátorom je už tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Jedenásty ročník prebieha v týchto dňoch - 7. a 8. júna v Dolnej Krupej pod záštitou ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Organizátorom je spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci s PD Dolná Krupá.