Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 11. a 12. februára 2020 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie členov neziskovej organizácie BeeLife, ktorej hlavnou oblasťou záujmu je zlepšenie životných podmienok pre opeľujúci hmyz a koordinácia včelárskych aktivít na úrovni EÚ.

napísal

Schválený projektu v rámci OP Integrovaná infraštruktúra "Optimalizácia metód fenotypovania: budovanie národnej fenotypovacej platformy", ITMS 313011T813

napísal

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vydáva nasledujúci príkaz:

napísal

Dňa 3. marca 2020 sa, pod záštitou kynologického krúžku konala výberová prednáška, ktorej tematickým zameraním bola výživa psov.

napísal

V decembri 2019 bola Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prostredníctvom iniciatívy Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov prijatá za člena EFFAB/ FABRE – TP.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Visits today:
25
Visits total:
209315
Counting since:
 15.02.2016