Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Čínski odborníci v oblasti poľnohospodárstva majú záujem o širšiu spoluprácu s SPU

Šesť zástupcov Akadémie poľnohospodárskych vied (JAAS) v Nanjingu v čínskej provincii Jiangsu, vedení viceprezidentom JAAS prof. Wengui Yuom, navštívilo v rámci týždňového pobytu európske inštitúcie zamerané na poľnohospodárstvo. Medzi nimi aj SPU v Nitre. Na pôde univerzity ich 26. apríla v sprievode členov Katedry fyziológie rastlín FAPZ - doc. Ing. Kataríny Olšovskej, PhD., a prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc., prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

XXII. vedecká konferencia študentov FAPZ s medzinárodnou účasťou

Dňa 20. apríla 2016 sa v priestoroch Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre konal XXII. ročník Vedeckej konferencie študentov FAPZ s medzinárodnou účasťou.

napísal (počet komentárov: 0)

Univerzitný deň študentskej vedeckej činnosti bol úspešný

Na SPU v Nitre sa 20. apríla konali fakultné študentské vedecké konferencie. Záštitu nad nimi prevzali dekani jednotlivých fakúlt.

napísal (počet komentárov: 0)

Predstavili nové publikácie o mlieku

Mlieko vo výžive ľudí je názov novej knihy, ktorú napísal Ing. Ján Keresteš a kolektív. Pred jej uvedením do života, ktoré sa bude konať 12. mája v priestoroch Spojenej školy v Nitre, ju autor predstavil a podaroval rektorovi SPU Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD.

napísal (počet komentárov: 0)

Umožniť osobné stretnutie študentov, budúcich absolventov a zástupcov firiem, sprostredkovať prácu, stáž, brigádu, prax alebo spoluprácu na bakalárskych a diplomových prácach, organizovať informatívne prednášky  a neopakovateľné možnosti vytvárania kontaktov, je hlavným cieľom Dňa kariéry na SPU, ktorý už tradične organizuje Kariérne centrum SPU. Ten tohtoročný sa konal 6. apríla.