Aktuálne informácie

napísal

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás zapojiť sa do projektu Veľvyslanectvo mladých 2022, ktorého ústrednou témou je Vráťme prírode, čo jej patrí.

napísal

Na konci októbra sa zamestnanec Ústavu chovu zvierat doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zúčastnil pracovnej cesty do Etiópie, ktorej cieľom bolo zmapovať možnosti ďalšej spolupráce v oblasti rozvoja včelárstva v tejto krajine.

napísal

Na ústave výživy a genomiky sa uskutočnilo terénne cvičenie na školskom podniku VPP Kolíňany, farma Oponice.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v roku 2019 zapojila prostredníctvom bývalej Katedry výživy ľudí FAPZ do spolupráce so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.,

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Visits today:
67
Visits total:
281422
Counting since:
 15.02.2016