Aktuálne informácie

napísal

Dňa 10.05.2022 navštívili študenti predmetu Kurz chovu hydiny bakalárskych študijných programov Špeciálne chovateľstvo a Manažment živočíšnej výroby FAPZ SPU v Nitre, v rámci odbornej exkurzie farmy spoločnosti AGROSTAAR KB spol. s r.o. Kráľov Brod.

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 16. – 18. 6. 2022 konali štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia.

napísal

Jeho práce patria k jednému percentu najcitovanejších na svete. Uznáva ho medzinárodná vedecká komunita po celom svete. Marián Brestič na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite skúma rastliny najnovšími metódami a pomáha zistiť, ako plodiny prežijú počas klimatickej zmeny. Príroda nám podľa neho ponúka viac, ako si myslíme.