Aktuálne informácie

napísal

Európska komisia 22. júna navrhla prijatie právne záväzných cieľov na redukciu používania chemických pesticídov o polovicu do roku 2030. Členské štáty si v rámci vymedzených parametrov stanovia vlastné národné redukčné ciele, aby sa zabezpečilo dosiahnutie celoúnijných cieľov.

napísal

Naše kolegyne a kolega z Ústavu výživy a genomiky sa v dňoch 24. a 25. júna zúčastnili podujatia s názvom Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu.

napísal

Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala doc. Klaudiu Halászovú do funkcie rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na nasledujúce funkčné obdobie. Akademický senát SPU ju zvolil za kandidátku na rektorku 30. marca 2022.

napísal

Na okraji ovocného sadu v areáli Botanickej záhrady SPU sa nachádza univerzitná včelnica. Okolitá výsadba zabezpečuje včelstvám pestrú a vyrovnanú znášku nektáru a peľu počas celej včelárskej sezóny, ktorá zvyčajne trvá od marca do septembra.

napísal

V dňoch 13. a 14. júna bol na oficiálnej návšteve našej univerzity generálny tajomník Európskej federácie pre živočíšne vedy – European Federation of Animal Science (EAAP) Dr. Andrea Rosati.