Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 26. – 29. septembra 2021 sa v gescii Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko), a v spolupráci Univerzity vo Florencii (Taliansko), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Veterinárnej univerzity v Brne (ČR) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila v Krakove (Poľsko)

napísal

Dnes sa študenti zo študijných programov VÝŽIVA ZVIERAT A KRMIVÁRSTVO a MANAŽMENT ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY zúčastnili exkurzie vo výrobni kŕmnych zmesí patriacej firme TEKRO Nitra s.r.o.

napísal

V Budapešti aj so zastúpením FAPZ otvorila 25. septembra svoje brány najväčšia medzinárodná výstava o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 - One With Nature. V rámci stánku Slovenska, ktorý má jednu z najväčších rozlôh na výstavisku, sa prezentuje aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

napísal

V dňoch 15. až 17.9. 2021 sa na pôde Slovinského poľnohospodárskeho inštitútu v Ljubljane konalo zasadnutie redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Central European Agriculture

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) predstavila víťazov 17. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Visits today:
76
Visits total:
281431
Counting since:
 15.02.2016