Aktuálne informácie

napísal

V súčasnom akademickom roku vznikli na našej fakulte viaceré kurzy, ktorých cieľom je zvyšovanie zručností študentov v praxi. Jedným z nich je aj Kurz pestovania poľných plodín, ktorý sme pod záštitou Ústavu agronomických vied spustili už počas tejto jesene.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v aktívnej spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M.M. Gryschka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve v rámci spoločne zriadenej Medzinárodnej siete AgroBioNet pripravila

napísal

Milé študentky, milí študenti,

pozývame vás zapojiť sa do projektu Veľvyslanectvo mladých 2022, ktorého ústrednou témou je Vráťme prírode, čo jej patrí.

napísal

Na konci októbra sa zamestnanec Ústavu chovu zvierat doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. zúčastnil pracovnej cesty do Etiópie, ktorej cieľom bolo zmapovať možnosti ďalšej spolupráce v oblasti rozvoja včelárstva v tejto krajine.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Visits today:
117
Visits total:
275527
Counting since:
 15.02.2016