Aktuálne informácie

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 13. - 15. júna konajú štátne skúšky bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022.

napísal

Vážení členovia akademickej obce a zamestnanci FAPZ SPU v Nitre, dovoľujem si Vám oznámiť výsledok volieb kandidáta na dekana FAPZ SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2023 – 2027.

napísal

Cenný kontakt s praxou ponúka najväčšia odborná poľnohospodárska výstava na Slovensku - Celoslovenské dni poľa. Spoluorganizátorom je už tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Jedenásty ročník prebieha v týchto dňoch - 7. a 8. júna v Dolnej Krupej pod záštitou ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana. Organizátorom je spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci s PD Dolná Krupá.

napísal

V dňoch 23. až 25. mája sa v Belehrade uskutočnil kick-off  míting partnerov medzinárodného bilaterálneho projektu APVV-Sk-SRB-21-0013 koordinovaným doc. Ing. Ninou Moravčíkovou s Ústavu výživy a genomiky, FAPZ, SPU v Nitre.

napísal

V ostatných dňoch v rámci projektu Erasmus+ svet sa uskutočnila mobilita zamestnanca ústavu agronomických vied konkrétne doc. Mgr. Mareka Kolenčíka, PhD. na univerzite Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies (RGUKT), Nuzvid, Andhra Pradesh.