Aktuálne informácie

napísal

Na ústave výživy a genomiky sa uskutočnilo terénne cvičenie na školskom podniku VPP Kolíňany, farma Oponice.

napísal

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa v roku 2019 zapojila prostredníctvom bývalej Katedry výživy ľudí FAPZ do spolupráce so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s.,

napísal

Ústav výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech zahájili v uplynulých dňoch dve zaujímavé štúdie

napísal

Profesor Radovan Kasarda pôsobí v Ústave výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku genetických zdrojov a ochrany biodiverzity.

napísal

V tomto mesiaci uplynulo 20 rokov od založenia nášho univerzitného Vivária. Počas slávnostného otvorenie vtedajším rektorom profesorom Okenkom a zástupcov Environmentálnej kriminality na Policajnom prezídiu SR a z Colnej správy SR

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
120
Visits total:
275530
Counting since:
 15.02.2016