Aktuálne informácie

napísal

V akademickom roku 2021/2022 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, v dňoch 16. – 18. 5. 2022, konali na inžinierskom stupni štúdia štátne záverečné skúšky.

napísal

V dňoch 3. a 4. mája sa v portugalskej Évore konalo výročné zasadanie technologickej platformy FABRE-TP (Farm Animal Breeding and Reproduction – technological platform), v ktorej fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov reprezentuje Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

napísal

Pracovníci Ústavu chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre sa 26. mája zúčastnili na výjazdovom zasadnutí v Poľovnom revíri Gápel v Strážovských vrchoch, ktorý je v gescii ústavu.