Aktuálne informácie

napísal

Na Ústave chovu zvierat sa uskutočnili praktické cvičenia z predmetu Chov rýb zamerané na chovateľské hodnotenie exteriéru, kondície, výpočty indexov a jatočnej výťažnosti.

napísal

Nachádza sa medzi Veľkým Šarišom a Kanašom, návštevníci tu nazbierajú bylinky i nájdu apidomček.

napísal

V dňoch 26. – 29. septembra 2021 sa v gescii Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko), a v spolupráci Univerzity vo Florencii (Taliansko), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Veterinárnej univerzity v Brne (ČR) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila v Krakove (Poľsko)

napísal

Dnes sa študenti zo študijných programov VÝŽIVA ZVIERAT A KRMIVÁRSTVO a MANAŽMENT ŽIVOČÍŠNEJ VÝROBY zúčastnili exkurzie vo výrobni kŕmnych zmesí patriacej firme TEKRO Nitra s.r.o.

napísal

V Budapešti aj so zastúpením FAPZ otvorila 25. septembra svoje brány najväčšia medzinárodná výstava o poľovníctve a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 - One With Nature. V rámci stánku Slovenska, ktorý má jednu z najväčších rozlôh na výstavisku, sa prezentuje aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Visits today:
115
Visits total:
275525
Counting since:
 15.02.2016