Aktuálne informácie

napísal

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenila rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová šiestich pedagógov.

napísal

V piatok 8.4.2022 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov Manažment rastlinnej výroby  a Výživa a ochrana rastlín

napísal

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre sa 30. marca uskutočnili voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie rokov 2022 – 2026. Svoj post obhájila doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., ktorá povedie univerzitu aj nasledujúce štyri roky.

napísal

Jar je spájaná s prebúdzaním života v prírode.

napísal

V marci 2022 vo Vydavateľstve SPU vyšli učebné texty “Ako zvládnuť prijímacie skúšky na doktorandské štúdium – anglický jazyk”. Autorom je Mgr. Eva Matušeková, PhD. z Centra jazykov.