Aktuálne informácie

napísal

V dňoch 15. až 17.9. 2021 sa na pôde Slovinského poľnohospodárskeho inštitútu v Ljubljane konalo zasadnutie redakčnej rady medzinárodného vedeckého časopisu Journal of Central European Agriculture

napísal

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied (SAPV) predstavila víťazov 17. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov.

napísal

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou označené ako globálna pandémia.

napísal

Dňa 24. septembra 2021 sa pod záštitou Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku uskutočnil v areáli Agrokomplexu 7. Chovateľský deň ošípaných.

napísal

Pod týmto názvom pripravuje kolektív z oddelenia aplikovanej agrobiodiverzity  Ústavu rastlinných a environmentálnych vied v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Grischka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v rámci aktivít medzinárodnej siete AgroBioNet už piatu medzinárodnú konferenciu.

Počet návštev FAPZ
Online:
5
Visits today:
115
Visits total:
275525
Counting since:
 15.02.2016