Aktuálne informácie

napísal

Obezita je jedným z kľúčových rizikových faktorov mnohých neprenosných chorôb. V európskom regióne postihuje nadhmotnosť a obezita takmer 60 % dospelých a skoro každé tretie dieťa (29 % chlapcov a 27 % dievčat).

napísal

Dňa 26. apríla 2022 absolvovali študenti dennej formy štvrtého ročníka v rámci predmetu Základy farmakognózie a fytoterapie, odbornú exkurziu v podniku Herbex spol. s r. o. Hrašné.

napísal

Aj napriek daždivým podmienkam sa v utorok 27.4.2022 v rámci Nitrianskych univerzitných dní uskutočnil deň otvorených dverí na sokoliarni SPU.

napísal

Kynologický krúžok organizoval v areáli psiarne v rámci Nitrianských univerzitných dní 1. ročník kynologického putovného pohára SPU so sprievodnými akciami.

napísal

Dňa 22. 4. 2022 sa študenti bakalárskeho štúdia prihlásení na Kurz chovu oviec a kôz zúčastnili odbornej exkurzie v troch špičkových chovoch oviec na Slovensku. V prvom chove  SHR Ing. P. Gondu (Mlynárka, okres Rimavská Sobota)