Aktuálne informácie

napísal

Pevnou súčasťou predmetu Lúkarstvo a pasienkárstvo je praktická výučba. Jednou z úloh je precvičenie analýzy floristického zloženia trvalého trávneho porastu ako východiská racionálneho obhospodarovania trávneho porastu.

napísal

V centre akademického športu STU v Bratislave,  na Mladej Garde, sa dňa 8. 5. 2022 konali Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike,  ktoré boli súčasťou 38. ročníka Memoriálu Tomáša Babiaka.

napísal

Katedra pedológie a geológie z ÚAV, v spolupráci s Katedrou environmentalistiky a biológie z ÚRaEV, zorganizovala v dňoch 28.4. až 1.5.2022 „Prax študentov v teréne“,

napísal

Štúdium u nás – to nie sú len učebne a teória! Dňa 22.04.2022 sa vo Výskumnom stredisku biológie a ekológie rastlín FAPZ – Dolná Malanta

napísal

Obezita je jedným z kľúčových rizikových faktorov mnohých neprenosných chorôb. V európskom regióne postihuje nadhmotnosť a obezita takmer 60 % dospelých a skoro každé tretie dieťa (29 % chlapcov a 27 % dievčat).