Aktuálne informácie

napísal

Kynologický krúžok organizoval v areáli psiarne v rámci Nitrianských univerzitných dní 1. ročník kynologického putovného pohára SPU so sprievodnými akciami.

napísal

Dňa 22. 4. 2022 sa študenti bakalárskeho štúdia prihlásení na Kurz chovu oviec a kôz zúčastnili odbornej exkurzie v troch špičkových chovoch oviec na Slovensku. V prvom chove  SHR Ing. P. Gondu (Mlynárka, okres Rimavská Sobota)

napísal

Významný krok pri budovaní moderného slovenského pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová 26. apríla na pôde Výskumného centra AgroBioTech slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.

napísal

Dňa 22.4.2022 navštívili študenti predmetu Chov akváriových rýb na FAPZ SPU v Nitre v rámci odbornej exkurzie Vivárium Národnej Zoo Bojnice.  

napísal

Počas Univerzitného dňa študentskej vedy sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov konala 21. apríla 2022 v poradí už 27. ročník Vedeckej konferencie študentov.