Aktuálne informácie

napísal

55. Chorvátske a 15. medzinárodné sympózium o poľnohospodárstve bolo prezentované prostredníctvom prednášok, posterov ako aj prezentácia inštitúcií a účastníkov.

napísal

3. a 14. februára 2020 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov otvorila dvere svojich pracovísk pre všetkých záujemcov o štúdium.

napísal

Členovia nášho tímu sú takmer všetci absolventi alebo študenti SPU v Nitre a zároveň pôsobia ako dobrovoľníci v George Science, o. z., ktoré organizuje mimoškolské vzdelávanie pre deti formou krúžkov, alebo workshopov zameraných na vedné odbory ako je chémia, fyzika, informatika.

napísal

Voľba univerzity a výber konkrétnej fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú univerzitu a fakultu si podajú prihlášky.

napísal

So súhlasom správy CHKO Dunajské luhy vykonali dňa 27. 1. 2020 pracovníci Katedry environmentalistiky a biológie, FAPZ SPU v Nitre

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
36
Visits total:
209326
Counting since:
 15.02.2016