Aktuálne informácie

vložil: Jozef Polák

Kazachstan ako 9. najväčšia krajina sveta, a vôbec najväčšia vnútrozemská krajina na svete tiahnuca sa od Uralu strednou Áziou medzi Altajom a Volgou, od západosibírskej nížiny po Ťan-šan. Rozľahlá, riedko osídlená krajina, charakteristická stepami, ktoré sú ohraničené po okrajoch pohoriami.

vložil: Jozef Polák

V dňoch 8. až 9. októbra 2019 sa doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. z FAPZ SPU zúčastnil druhého pracovného stretnutia Špecializovanej skupiny EIP-AGRI pre trvalo udržateľné včelárstvo.

vložil: Jozef Polák

V pondelok 28.10.2019 sa študenti  1. ročníka inžinierskeho štúdia študijných programov manažment rastlinnej výroby a udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

vložil: Jozef Polák

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. októbra konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorom bol udelený čestný titul doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade. Diplom a insígnie čestných doktorov im odovzdala rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová.

vložil: Jozef Polák

Dňa 23. 10. 2019 v prednáškovej miestnosti  Z-01 o 16 00 sa konala prednáška s názvom ,, Plemenitba a systém chovu psov na Slovensku´´. Prednášajúcim bol Ing. Miroslav Stanovský, CSc. z Technickej univerzity vo Zvolene.

Počet návštev FAPZ
Online:
7
Návštev dnes:
43
Návštev celkovo:
189950
Počítané od:
 15.02.2016