Aktuálne informácie

napísal

Akademický senát FAPZ na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FAPZ.  S účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 4 ústavy.

napísal

Ktorí absolventi sú najdrahší a kto, naopak, počíta aj s platom pod 1000 eur? Výsledky potvrdili, že medzi absolventmi rôznych škôl sú pomerne veľké rozdiely v platových očakávaniach. Rovnako tak aj medzi jednotlivými odbormi.

napísal

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa dnes 12. 7. 2021  začali online štátne záverečné  skúšky na bakalárskom stupni štúdia.

napísal

V akademickom roku 2020/2021 sa 14. - 17. júna  2021 uskutočnili historicky druhý krát inžinierske online štátne skúšky. Štátnych záverečných skúšok sa zúčastnilo 193 študentov FAPZ, z toho 155 na dennej forme a 38 na externej forme štúdia.

napísal

Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou environmentalistiky a biológie, zorganizovala v dňoch 24. až 27.6.2021 „Prax študentov v teréne“,

Počet návštev FAPZ
Online:
7
Visits today:
114
Visits total:
275524
Counting since:
 15.02.2016