Aktuálne informácie

napísal

Projekt spolupráce medzi partnermi Poľnohospodárskej Univerzity v Krakove,  Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Veterinárni a farmaceutické univerzity v Brne a SPU v Nitre „Cultural Heritage of Small Homelands“

napísal

Necelých 1400 hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá dáva prácu 77 ľuďom. To je vizitka prosperujúceho PD Brezina v Pravoticiach neďaleko Bánoviec nad Bebravou.

 

napísal

Slovensko je vidieckou krajinou, aspoň podľa charakteru osídlenia, dediny stále prevažujú nad mestami. Vidieku však čoraz viac chýbajú typické atribúty, ktoré by ho zreteľne odlišovali od mesta.

napísal

Vedenie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov zorganizovalo 18.12.2019 v priestoroch ŠD Antona Bernoláka vianočné stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty.

napísal

Na Katedre pedológie a geológie sa dňa 15.12.2019 uskutočnilo stretnutie „Starých kusov Mládeže Tatranskej“ – kolektívu z rokov 2007-2008.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
36
Visits total:
209326
Counting since:
 15.02.2016