Aktuálne informácie

napísal

Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom bolo Svetovou zdravotníckou organizáciou označené ako globálna pandémia.

napísal

Dňa 24. septembra 2021 sa pod záštitou Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku uskutočnil v areáli Agrokomplexu 7. Chovateľský deň ošípaných.

napísal

Pod týmto názvom pripravuje kolektív z oddelenia aplikovanej agrobiodiverzity  Ústavu rastlinných a environmentálnych vied v spolupráci s Národnou Botanickou záhradou M. M. Grischka pri Národnej akadémií vied Ukrajiny v rámci aktivít medzinárodnej siete AgroBioNet už piatu medzinárodnú konferenciu.

napísal

V dňoch 13. septembra až 16. septembra sa uskutočnil 29. ročník medzinárodného sympózia ASD 2021 (Animal Science Days 2021), v maďarskom meste Gödöllő.

Počet návštev FAPZ
Online:
4
Visits today:
8
Visits total:
281232
Counting since:
 15.02.2016