Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

         Katedra pedológie a geológie, v spolupráci s Katedrou botaniky, zorganizovala v dňoch 30.4.-3.5.2015 ďalšie terénne cvičenie po lokalitách Slovenska

napísal (počet komentárov: 0)

  Dňa 22.4.2015 sa na FAPZ SPU konala XXI. študentská vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnilo rovných 100 študentov, z toho 17 účastníkov zo zahraničia (Poľsko a ČR).

napísal (počet komentárov: 0)

Pri príležitosti Dňa učiteľov rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., ocenil osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity, dosiahli mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a vedeckovýskumnej činnosti.

Počet návštev FAPZ
Online:
3
Visits today:
50
Visits total:
247916
Counting since:
 15.02.2016