Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Tobiáš Komanický člen poľovníckeho krúžku pri Katedre hydinárstva a malých hospodárskych zvierat reprezentoval, FAPZ v sútaži poľovníckych trubačov.

Dňa 3.6.2017 sa v obci Hronsek konal 3. ročník Česko - Slovenskej súťaže poľovníckych trubačov. Súťaž sa organizovala pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu a Obvodnej poľovníckej komory v Banskej Bystrici.

napísal (počet komentárov: 0)

Stretnutie chovateľov ošípaných a producentov mäsa pri varení guláša

Pri príležitosti každoročne organizovaného Chovateľského dňa ošípaných a 1. ročníka konferencie Kvalita mäsa sa stretli zástupcovia vedeckej aj odbornej spoločnosti a praxe.

napísal (počet komentárov: 0)

Na svetovej výstave EXPO 2017 sa zúčastnili aj odborníci z FAPZ SPU

V koordinácii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 19. – 23. júna uskutočnila spoločná výskumná a podnikateľská misia na svetovú výstavu EXPO 2017 v Astane, Kazachstan.

napísal (počet komentárov: 0)

Doktorandi reprezentovali FAPZ SPU v Nitre v Českých Budějoviciach

Dňa 15.6.2017 sa na Zemědelskej fakulte v Českých Budějoviciach konala konferencia mladých vedeckých pracovníkov ,,Zootechnika 2017“ so zameraním na problematiku chovu hospodárskych zvierat.

napísal (počet komentárov: 0)

Kôň v službách človeka

Je už dlho známe, že kone sú spoločensky vyspelé zvieratá. Vedci  dokonca zistili, že sú múdrejšie ako sme si mysleli - dokážu čítať aj ľudské emócie.