Aktuálne informácie

napísal

Napriek mnohým neistotám zo súčasnej pandemickej situácie sa aj tento rok v dňoch 30. augusta až 03. septembra 2021 konal 72. ročník kongresu s medzinárodnou účasťou EAAP

napísal

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva si dovoľujú pozvať doktorandov na Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou

napísal

Akademický senát FAPZ na svojom zasadnutí dňa 21. 4. 2021 schválil novú organizačnú štruktúru FAPZ.  S účinnosťou od 1. 9. 2021 vznikajú na fakulte 4 ústavy.

napísal

Ktorí absolventi sú najdrahší a kto, naopak, počíta aj s platom pod 1000 eur? Výsledky potvrdili, že medzi absolventmi rôznych škôl sú pomerne veľké rozdiely v platových očakávaniach. Rovnako tak aj medzi jednotlivými odbormi.

Počet návštev FAPZ
Online:
1
Visits today:
9
Visits total:
281233
Counting since:
 15.02.2016