Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ministerka pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná bola ocenená

Slovenka získala francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve. Francúzske štátne vyznamenanie za zásluhy v poľnohospodárstve udeľuje od roku 1881 minister rezortu osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o významný prínos pre oblasť poľnohospodárstva.

napísal (počet komentárov: 0)

Pedagógovia fakulty na stredných školách

Výber vysokej školy a fakulty je dôležitým životným medzníkom veľkej väčšiny stredoškolákov. Každý rok sa študenti a absolventi stredných škôl rozhodujú, na ktorú vysokú školu a fakultu si podajú prihlášky.

napísal (počet komentárov: 0)

Kam na vysokú 2017

Kam na vysokú je prezentačná výstava pomaturitného a celoživotného vzdelávania, určená pre končiacich študentov stredných škôl. Vysoké školy môžu návštevníkom výstavy prezentovať svoje študijné odbory a informovať žiakov o možnostiach štúdia na ich školách a uplatnenia sa v praxi.

napísal (počet komentárov: 0)

Deň otvorených dverí na FAPZ

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov sa 3. a 17. februára zišla početná skupina záujemcov zo stredných škôl, aby si vypočuli informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na najstaršej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ubytovacích možnostiach a  alternatívach vyžitia voľného času na univerzite a v meste Nitra. Súčasťou Dňa otvorených dverí bola prehliadka výskumného centra  AgroBioTech, Jazdeckého centra, Univerzitného vivária, Botanickej záhrady, vzorkovníc plodín a zvierat a jednotlivých katedier a laboratórií.

napísal (počet komentárov: 0)

Študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2015/2016 sa stala Kristýna Kunderlíková z FAPZ

Titul Študentská osobnosť Slovenska 2016 v kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo získala Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD., ktorá v uplynulom akademickom roku úspešne ukončila doktorandské štúdium na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov.