Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

XXIII. Vedecká konferencia študentov opäť preverila práce mladých adeptov vedy

napísal (počet komentárov: 0)

Nitrianske univerzitné dni 2017


napísal (počet komentárov: 0)

Zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Dňa 13.apríla 2017 sa  v posluchárni A - 01 uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

napísal (počet komentárov: 0)

Katedry Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

napísal (počet komentárov: 0)

Zlatá medaila SPU pre dekana Petra Ondrišíka

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., udelil pri príležitosti životného jubilea - 60. rokov, doc. Ing. Petrovi Ondrišíkovi, PhD., dekanovi Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU, Zlatú medailu SPU v Nitre.