Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Začal sa nový akademický rok 2016 - 2017

V aule SPU sa 26. septembra konalo slávnostné zhromaždenie pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2016 – 2017 na SPU v Nitre, v poradí 64. v etape vývoja našej alma mater. 

napísal (počet komentárov: 0)

Futbalový tím SPU, aj futbalistami FAPZ, po piaty krát víťazne

Na futbalom ihrisku v Janíkovciach sa 14. septembra konal tradičný turnaj Troch univerzít o putovný pohár rektora SPU.

napísal (počet komentárov: 0)

Genetické dni 2016

V dňoch 7.-9.septembra 2016 sa na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov uskutočnili  v poradí už 27. Genetické dni pod záštitou dekana FAPZ doc. Ing. Petra Ondrišíka, PhD.

Garantom konferencie boli doc. Ing. R. Kasarda, PhD. a doc. Ing. J. Candrák, PhD., z Katedry genetiky a plemenárskej biológie.

napísal (počet komentárov: 0)

Súboj poľnohospodárskych fakúlt

Dňa 9. 9. 2016 sa na pôde Mendelovej univerzity v Brne uskutočnil prvý ročník „Súboja poľnohospodárskych fakúlt z Čiech a Slovenska“.

napísal (počet komentárov: 0)

Na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v aule SPU konali dňa 8.  6. 2016 slávnostné promócie na I. stupni  univerzitného štúdia.