Aktuálne informácie

napísal (počet komentárov: 0)

Ocenenie SAPV pre mladé vedecké pracovníčky z SPU – K. Kunderlíkovú, E. Tvrdú a E. Kondrlovú

V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ceny mladým výskumníkom. Medzi nimi sú aj mladé vedecké nádeje Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre - Ing. Kristýna Kunderlíková, Ing. Eva Tvrdá, PhD., a  Ing. Elena Kondrlová, PhD. Ceny boli slávnostne odovzdané 31. mája na pôde Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach.

napísal (počet komentárov: 0)

SPU navštívil minister školstva Peter Plavčan

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan  navštívil 24. mája Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Na pracovnom stretnutí s vedením univerzity a fakúlt, Výskumného centra AgroBioTech, predstaviteľmi Akademického senátu SPU a univerzitnej odborovej organizácie, sa diskutovalo najmä o programovom vyhlásení vlády, o tom, akým smerom by sa malo uberať  školstvo a aké problémy v ňom v súčasnosti rezonujú.

napísal (počet komentárov: 0)

Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín

Zaistenie dostatku potravín pre narastajúcu populáciu ľudí na Zemi - 9 miliárd v roku 2050 - bude obrovskou výzvou pre rastlinné vedy, biotechnológie i samotných pestovateľov plodín, a to nielen z toho dôvodu, že priemerný ročný rast produkcie strategických plodín zaostáva za našimi predpokladmi (1,3 % namiesto 2,4 % v prípade pšenice).

napísal (počet komentárov: 0)

Športový deň na SPU plný športu, zábavy a dobrej atmosféry

Regenerácia fyzických a duševných síl zamestnancov univerzity bolo hlavným cieľom Športového dňa zamestnancov SPU, ktorý sa uskutočnil 6. mája.

napísal (počet komentárov: 0)

Prezident SR Andrej Kiska navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Vyzdvihol učiteľské povolanie i potenciál SPU

Prezident SR Andrej Kiska 27. apríla navštívil Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, stretol sa s vedením a členmi akademickej obce, diskutoval so študentmi a navštívil novovzniknuté Výskumné centrum AgroBioTech.