Vedecké a účelové pracoviská FAPZ

Stredisko biológie a ekológie rastlín Malanta v pôsobnosti Ústavu agronomických vied
kontaktná osoba : prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

telefón :037-6414212
E-mail: Vladimir.Pacuta@uniag.sk

Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti v pôsobnosti Ústavu rastlinných a environmentálnych vied
kontaktná osoba : Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
telefón : 037-6414787
E-mail: Jan.Brindza@uniag.sk

Experimentálne centrum hospodárskych zvierat v pôsobnosti Ústavu chovu zvierat
kontaktná osoba : prof. Ing. Marko Halo, PhD.

telefón : 037-6414414
E-mail: Marko.Halo@uniag.sk