Vedenie fakulty

Dekan : prof. Ing. Marko Halo, PhD.
telefón: 037/641 5497
E-mail: Marko.Halo@uniag.sk
Prodekani : prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou
telefón: 037/641 4806
E-mail: Peter.Strapak@uniag.sk
   doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD.
prodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
telefón: 037/641 4236
E-mail: Lubos.Vozar@uniag.sk
  prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a prax
telefón: 037/641 4292
E-mail: Radovan.Kasarda@uniag.sk
  prof. PaedDr. Jana Žiarovská, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality vzdelávania
telefón: 037/641 4244
E-mail: Jana.Ziarovska@uniag.sk
Predseda AS FAPZ :

prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.
telefón: 037/641 4331,
E-mail: Branislav.Galik@uniag.sk
Tajomníčka : Ing. Zuzana Paštiaková
telefón: 037/641 5514, 037/641 5498
E-mail: Zuzana.Pastiakova@uniag.sk