Vedenie fakulty

Dekan : tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/Ondrisik.jpg doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
telefón: 037/641 5497
E-mail: Peter.Ondrisik@uniag.sk
Prodekani : tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/cerny.jpg doc. Ing. Ivan Černý, PhD.
prodekan pre ľudské zdroje, rozvoj fakulty a vzťahy s verejnosťou
telefón: 037/641 4231
E-mail: Ivan.Cerny@uniag.sk
  tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/Gazo.jpg  Ing. Ján Gažo, PhD.
prodekan pre výchovno - vzdelávaciu činnosť
telefón: 037/641 4245
E-mail: Jan.Gazo@uniag.sk
  tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/Kasarda.jpg prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a prax
telefón: 037/641 4292
E-mail: Radovan.Kasarda@uniag.sk
  tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/Kasarda.jpg Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a vnútorný systém kvality vzdelávania
telefón: 037/641 4700
E-mail: Jaroslav.Andreji@uniag.sk
Predseda AS FAPZ : tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/candrak.jpg doc. Ing. Juraj Candrák, PhD.
telefón: 037/641 4297,
E-mail: Juraj.Candrak@uniag.sk
Tajomníčka : tl_files/fapz/galleries/vedenie fakulty/Pastiakova.jpg Ing. Zuzana Paštiaková
telefón: 037/641 5514, 037/641 5498
E-mail: Zuzana.Pastiakova@uniag.sk