Hlavný vchod na fakultu

Štúdijné oddelenie fakulty

A pavilón

Z pavilón

T pavilón

Prednášková miestnosť

Cvičebňa Katedry rastlinnej výroby - A pavilón

Cvičebňa Katedry špeciálnej zootechniky - Z pavilón

Cvičebňa Katedry veterinárskych disciplín - P pavilón

Cvičebňa informatiky - Z pavilón

Jazdecké centrum fakulty

AGROBIOTECH

Laboratórium agrobiodiverzity a genetických technológií

Laboratórium explantárových kultúr

Laboratórium výživy rastlín a ionomiky

Laboratórium výživy ľudí

Laboratórium experimentálnej botaniky

Laboratórium špeciálnych semenárskych metód

Laboratórium produkčnej fyziológie a ekofyziológie rastlín