Zoznam predmetov vyučovaných v anglickom jazyku

PHD_A047_N Agrobiodiverzita - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0007-I Agrochémia a výživa rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0060-B Analýza dát v agrobiológii - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0060-B Analýza dát v agrobiológii - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0112-I Antropizácia pôdy - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0042-I Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0042-I Biodiverzita v populáciách hospodárskych zvierat - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A144_N Biodiverzita vlastností hospodárskych zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A306_N Bioinformačné analýzy a databázy - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 12 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A313_N Biológia laktácie zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0113-B Biológia pôdy - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0098-I Biologické metódy v ochrane rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0098-I Biologické metódy v ochrane rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0043-I Biometrika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0043-I Biometrika - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A145_N Biometrika v rastlinnej produkcii - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A146_N Biometrika v živočíšnej produkcii - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0019-B Botanika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0019-B Botanika - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
421A305 Botanika tropických a subtropických rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 3 kr., den, sk, eng, NK)
PHD_A028_N Cudzorodé látky a hygiena pôd - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0020-I Dendrológia - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0194-I Dietetika a dietológia - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0194-I Dietetika a dietológia - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0037-I Ekofyziológia plodín a drevín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A010_N Ekofyziológia produkčného procesu - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A046_N Ekológia pôdy - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0130-B Etológia - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0130-B Etológia - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A315_N Etológia a welfare hospodárskych zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0061-B Explantátové kultúry rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0038-B Fyziológia rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0038-B Fyziológia rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A009_N Fyziológia stresu rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A019_N Fyziologické princípy príjmu živín rastlinami - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A014_N Genetická a epigenetická dedičnosť - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0099-I Genetická rezistencia rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A142_N Genetické hodnotenie hospodárskych zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A098_N Genetické mapovanie rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 12 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0063-I Genetické technológie rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0064-I Genetické zdroje potravín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0047-B Genetika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0047-B Genetika - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0066-B Genetika mikroorganizmov - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0066-B Genetika mikroorganizmov - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0048-I Genetika populácií - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A097_N Genetika živočíchov - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0067-I Genomika a bioinformatika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0009-I Hnojenie záhradných plodín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, komb, sk, eng, N)
PHD_A082_N Hodnotenie krmív - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0251-B Hygiena pôdy - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0251-B Hygiena pôdy - LS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0115-B Chémia pôdy a organickej hmoty - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0115-B Chémia pôdy a organickej hmoty - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
621A406 Choroby a škodcovia skladovaných produktov - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0102-I Choroby záhradníckych rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0102-I Choroby záhradníckych rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, komb, sk, eng, NK)
A15-0134-I Chov exotických párno a nepárnokopytníkov - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A314_N Chov hmyzích opeľovačov - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
621A408 Chov kôz - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 3 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0083-B Chov rýb - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0084-B Chov úžitkového a exotického hmyzu - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, ext, sk, eng, NK)
622A404 Integrovaná ochrana okrasných rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0103-I Integrovaná ochrana poľných plodín I. - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0104-I Integrovaná ochrana poľných plodín II. - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0106-I Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín I. - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0107-I Integrovaná ochrana záhradníckych rastlín II. - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0211-B Konzervovanie a úprava krmív - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0211-B Konzervovanie a úprava krmív - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0212-I Kŕmenie neprežúvavcov - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0212-I Kŕmenie neprežúvavcov - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0213-I Kŕmenie prežúvavcov - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0213-I Kŕmenie prežúvavcov - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0158-B Krmovinárstvo - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0158-B Krmovinárstvo - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0139-B Kurz jazdectva pre pokročilých - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 2 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0139-B Kurz jazdectva pre pokročilých - LS 2019/2020 - FAPZ (z 2 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0140-B Kurz jazdectva pre začiatočníkov - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 2 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0140-B Kurz jazdectva pre začiatočníkov - LS 2019/2020 - FAPZ (z 2 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A104_N Kvantitatívna genetika živočíchov - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0144-I Manažment a technológia chovu oviec a kôz - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0144-I Manažment a technológia chovu oviec a kôz - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0149-B Manažment chovu oviec - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0012-B Manažment živín v agroekosystéme - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0012-B Manažment živín v agroekosystéme - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A099_N Mapovanie genómu zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A114_N Metodológia práce s patogénmi kultúrnych rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A113_N Metodológia práce so škodcami kultúrnych rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A025_N Metódy v ekofyziológii rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
443A407 Modely bilancie pôdnej organickej hmoty - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, sk, eng, NK)
A15-0051-I Molekulová genetika a imunogenetika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0217-I Náuka o krmivách - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A109_N Nechemické metódy v ochrane rastlín proti chorobám a škodcom - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A002_N Nomenklatúra a chorológia rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0005-B Odborná prax Bc. - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 5 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0068-I Ochrana genofondu rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0068-I Ochrana genofondu rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A120_N Ochrana okrasných rastlín proti chorobám - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A119_N Ochrana okrasných rastlín proti škodcom - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A067_N Ochrana proti chorobám poľných plodín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A116_N Ochrana proti chorobám záhradníckych rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A117_N Ochrana proti škodcom záhradníckych plodín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, eng, N)
PHD_A118_N Ochrana skladovaných produktov proti chorobám - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0118-B Pedológia a základy geológie - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0118-B Pedológia a základy geológie - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A108_N Pesticídy v ochrane rastlín proti škodcom a chorobám - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0069-I Pokusníctvo a biometrika - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0069-I Pokusníctvo a biometrika - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0109-B Poľnohospodárska entomológia - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0110-B Poľnohospodárska fytopatológia - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0088-B Poľovníctvo I - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0089-B Poľovníctvo II - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0237-B Potravinové alergie - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A051_N Pôdna fyzika - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
PHD_A029_N Pôdna chémia - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0053-B Príprava projektov v pôdohospodárstve - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0040-I Produkčná ekológia a klimatická zmena - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0040-I Produkčná ekológia a klimatická zmena - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
621A329 Produkčná fyziológia záhradníckych rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, sk, eng, N)
PHD_A111_N Prognóza a signalizácia v ochrane rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0168-I Projektovanie udržateľných poľnohospodárskych systémov - LS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0125-B Rastlinná výroba I. - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0125-B Rastlinná výroba I. - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0126-B Rastlinná výroba II. - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0126-B Rastlinná výroba II. - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0070-I Rastlinné biotechnológie - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A033_N Rastlinné živiny a vedecká výživa rastlín - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0090-B Rybárstvo vo voľných vodách - ZS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0090-B Rybárstvo vo voľných vodách - LS 2019/2020 - FAPZ (z 3 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0041-I Stresová fyziológia rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0013-I Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0013-I Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A073_N Systémy výživy zvierat - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0054-I Šľachtenie hospodárskych zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0054-I Šľachtenie hospodárskych zvierat - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0055-I Šľachtiteľské programy v chove zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0186-I Špeciálna reprodukcia zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
621A110 Špeciálne trávnikárstvo - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
621A110 Špeciálne trávnikárstvo - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A022_N Toxikológia vo výžive - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0173-I Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v RV - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0153-I Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0153-I Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo v ŽV - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0094-I Včelárstvo - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0094-I Včelárstvo - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0174-B Vidiecky turizmus a agroturizmus - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0174-B Vidiecky turizmus a agroturizmus - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A107_N Všeobecná entomológia, akarogológia a nematológia - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0189-B Všeobecná reprodukcia zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0189-B Všeobecná reprodukcia zvierat - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0016-B Výživa rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0016-B Výživa rastlín - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0222-B Výživa zvierat - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0222-B Výživa zvierat - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0017-B Základy agrochémie - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0017-B Základy agrochémie - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0075-B Základy biologickej bezpečnosti - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0075-B Základy biologickej bezpečnosti - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0178-B Základy udržateľného poľnohospodárstva - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0178-B Základy udržateľného poľnohospodárstva - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0096-B Záujmový chov hydiny - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0096-B Záujmový chov hydiny - LS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, sk, eng, NK)
PHD_A081_N Zdroje výživy - 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FAPZ (s 10 kr., den, ext, sk, eng, N)
A15-0156-B Živočíšna výroba - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., ext, sk, eng, NK)
A15-0156-B Živočíšna výroba - LS 2019/2020 - FAPZ (s 6 kr., den, ext, sk, eng, NK)
A15-0111-I Živočíšni škodcovia záhradníckych rastlín - ZS 2019/2020 - FAPZ (s 4 kr., den, ext, komb, sk, eng, NK)