Zápisnice

  Zápisnica č. 1 - 2006
  Zápisnica č. 2 - 2006
  Zápisnica č. 3 - 2007
  Zápisnica č. 4 - 2007
  Zápisnica č. 5 - 2007
  Zápisnica č. 6 - 2007
  Zápisnica č. 7 - 2007
  Zápisnica č. 8 - 2008
  Zápisnica č. 9 - 2008
  Zápisnica č. 10 - 2008
  Zápisnica č. 11 - 2008
  Zápisnica č. 12 - 2008
  Zápisnica č. 13 - 2009
  Zápisnica č. 14 - 2009
  Zápisnica č. 15 - 2009
  Zápisnica č. 16 - 2010
  Zápisnica č. 17 - 2010
  Zápisnica č. 18 - 2010
  Zápisnica č. 19 - 2010
  Zápisnica č. 20 - 2010
  Zápisnica č. 21 - 2010
  Zápisnica č. 22 - 2010
  Zápisnica č. 1 - 2010
  Zápisnica č. 2 - 2010
  Zápisnica č. 3 - 2011
  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FAPZ - 2011
  Zápisnica č. 4 - 2011
  Zápisnica č. 5 - 2011
  Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia AS FAPZ - 10.10.2011
  Zápisnica č. 6 - 2011
  Zápisnica č. 7 - 2012
  Zápisnica č. 8 - 2012
  Zápisnica č. 9 - 2012
  Zápisnica č. 10 - 2012
  Zápisnica MZ predsedníctva AS FAPZ 30.10.2012
  Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva AS FAPZ 13.11.2012
  Zápisnica č. 11 - 2012
  Zápisnica č. 12 - 2012
  Zápisnica č. 13 - 2013
  Zápisnica č. 14 - 2013
  Zápisnica č. 15 - 2013
  Zápisnica č. 16 - 2013
  Zápisnica č. 17 - 2014
  Zápisnica č. 18 - 2014
  Zápisnica č. 19 - 2014
  Zápisnica č. 20 - 2014
  Zápisnica č. 21 - 2014
  Zápisnica č. 22 - 2014
  Zápisnica č. 23 - 2014
  Zápisnica č. 24 - 2014
  Zápisnica č. 25 - 2014
  Zápisnica č. 26 - 2014
  Zápisnica č. 1 - 2014
  Zápisnica č. 2 - 2014
  Zápisnica č. 3 - 2014
  Zápisnica č. 4 - 2014
  Zápisnica č. 5 - 2015
  Zápisnica č. 6 - 2015
  Zápisnica č. 7 - 2015
  Zápisnica č. 8 - 2015
  Zápisnica č. 9 - 2015
  Zápisnica č. 10 - 2015
  Zápisnica č. 11 - 2016
  Zápisnica č. 12 - 2016
  Zápisnica č. 13 - 2016
  Zápisnica č. 14 - 2016
  Zápisnica č. 15 - 2016
  Zápisnica č. 16 - 2016
  Zápisnica č. 17 - 2016
  Zápisnica č. 18 - 2017
  Zápisnica č. 19 - 2017
  Zápisnica č. 20 - 2017
  Dodatok č. 1 RPDK-FAPZ
  Dodatok č. 2 štatút FAPZ
  Zápisnica č. 21 - 2017
  Zápisnica č. 22 - 2017
  Zápisnica č. 23 - 2017
  Zápisnica č. 24 - 2017
  Zápisnica č. 25 - 2017
  Zápisnica č. 26 - 2018
  Zápisnica z priebehu volieb do AS SPU v Nitre (FAPZ)
  Zápisnica č. 27 - 2018
  Príloha zápisnica č. 27 - 2018
  Zápisnica č. 28 - 2018
  Zápisnica č. 29 - 2018
  Zápisnica č. 30 - 2018
  Zápisnica č. 31 - 2018
  Zápisnica č. 1 - 2018
  Zápisnica č. 3 - 2018
  Zápisnica č. 4 - 2019
  Zápisnica č. 5 - 2019
  Zápisnica č. 7 - 2019
  Zápisnica č. 8 - 2019
  Zápisnica č.12 - 2020
  Zápisnica č.13 - 2020
  Zápisnica č.15 - 2020
  Príloha podmienky prijatia Bc. 2021
  Príloha podmienky prijatia Ing. 2021
  Príloha podmienky prijatia PhD. 2021
  Zápisnica č.16 - 2021
  Zápisnica č.17 - 2021
  Zápisnica č.20 - 2021
  Zápisnica č.21 - 2021
  Zápisnica č.23 - 2021
  Zápisnica č.25 - 2021
  Zápisnica č.26 - 2022
  Zápisnica č.27 - 2022
  Zápisnica č.28 - 2022
  Zápisnica č.29 - 2022
  Zápisnica č.30 - 2022
  Zápisnica č.33 - 2022
  Zápisnica č.1 - 2022
  Zápisnica č.3 - 2023
  Zápisnica č.4 - 2023
  Zápisnica č.6 - 2023
  Zápisnica č.7 - 2023
  Zápisnica č.8 - 2023
  Zápisnica č.11 - 2023
  Zápisnica č.1 - 2023
  Zápisnica č.2 - 2023