Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.  predseda
  prof. Ing. Gálik Branislav, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Vozár Ľuboš, PhD.  tajomník
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  člen
  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  člen
  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  člen
  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  člen
  Ing. Kopčeková Jana, PhD.  člen

Študentská časť

  Študent 
 podpredseda
  Ing. Olšanská Barbora   člen
  Bc. Foltinová Nikola  člen
  Študent  člen
  Študent  člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  predseda
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  Študent  člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  predseda
  Ing. Kopčeková Jana, PhD  člen
  Študent  člen

Pedagogická komisia

  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  predseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  člen
  Študent  člen

Komisia pre rozvoj

  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  predseda
  doc. Ing. Gálik Branislav, PhD.  člen
  Bc. Foltinová Nikola  člen