Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  prof. Ing. Gálik Branislav, PhD. 
 predseda
  doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.   podpredseda
  prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.  podpredseda
  Ing. Dávid Ernst, PhD.  tajomník
  doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.  člen
  Ing. Martina Gažarová, PhD.  člen
  doc. Ing. Jana Ivanič Porhajášová, PhD.  člen
  Ing. Jana Kopčeková, PhD.  člen
  prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.  člen
  Ing. Eva Strapáková, PhD.  člen

Študentská časť

  Ing. Drotárová Stanislava 
 podpredseda
  Ing. Mária Kalúzová   člen
  Ing. Mária Kapusniakova  člen
  Ing. Jakub Neupauer  člen
  Margaréta Baňasová  člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.  predseda
  doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.  člen
  Ing. Kalúzová Mária  člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.  predseda
  doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.  člen
  Ing. Jakub Neupauer  člen

Pedagogická komisia

  Ing. Jana Kopčeková, PhD.  predseda
  Ing. Eva Strapáková, PhD.  člen
  Margaréta Baňasová  člen

Komisia pre rozvoj

  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  predseda
  Ing. Gažarová Martina, PhD.  člen
  Ing. Kapusniaková Mária  člen