Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  prof. Ing. Gálik Branislav, PhD. 
 predseda
  doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.   podpredseda
  prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.  podpredseda
  Ing. Dávid Ernst, PhD.  tajomník
  Ing. Jaroslav Andreji, PhD.  člen
  Ing. Martina Gažarová, PhD.  člen
  doc. Ing. Jana Ivanič Porhajášová, PhD.  člen
  Ing. Ján Gažo, PhD.  člen
  prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.  člen
  Ing. Martina Pšenková, PhD.  člen

Študentská časť

  Ing. Daniel Rajčok 
 podpredseda
  Samuel Bielik   člen
  Bc. Kristína Bogárová  člen
  Ing. Simona Čerteková  člen
  David Grman  člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.  predseda
  Ing. Simona Čerteková  člen
  Ing. Ján Gažo, PhD.  člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.  predseda
  doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.  člen
  Samuel Bielik  člen

Pedagogická komisia

  doc. Ing. Martina Gažarová, PhD.  predseda
  Dávid Grman  člen
  Ing. Martina Pšenková, PhD.  člen

Komisia pre rozvoj

  prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.  predseda
  Ing. Jaroslav Andreji, PhD.  člen
  Bc. Kristína Bogárová  člen