Zloženie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Zamestnanecká časť

  doc. Ing. Candrák Juraj, PhD.  predseda
  doc. Ing. Gálik Branislav, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  podpredseda
  doc. Ing. Vozár Ľuboš, PhD.  tajomník
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  člen
  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  člen
  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  člen
  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  člen
  Ing. Kopčeková Jana, PhD.  člen

Študentská časť

  Ing. Vašeková Patrícia 
 podpredseda
  Bc. Diana Krahulcová   člen
  Bc. Foltinová Nikola  člen
  Bc. Michal Peleš  člen
  Bc. Túbelová Ivana  člen

Komisie Akademického senátu FAPZ SPU v Nitre

Legislatívna komisia

  prof. Ing. Ducsay Ladislav, Dr.  predseda
  doc. Ing. Chlebo Róbert, PhD.  člen
  Bc. Michal Peleš  člen

Ekonomická komisia

  prof. Ing. Halo Marko, PhD.  predseda
  Ing. Kopčeková Jana, PhD  člen
  Bc. Diana Krahulcová   člen

Pedagogická komisia

  prof. Ing. Strapák Peter, PhD.  predseda
  doc. Ing. Chlpík Juraj, PhD.  člen
  Bc. Túbelová Ivana  člen

Komisia pre rozvoj

  prof. Ing. Ražná Katarína, PhD.  predseda
  doc. Ing. Gálik Branislav, PhD.  člen
  Bc. Foltinová Nikola  člen