Terénne cvičenie predmetu Etológia - realizovala Katedra špeciálnej zootechniky

Ísť späť