Zo života fakulty

Dňa 6.12.2017 sa uskutočnila tradičná študentská súťaž v príprave klobás "Klobásovica" v študentskom domove A.Bernoláka, ktorej sa zúčastnili aj študenti a doktorandi našej fakulty.

V dňoch 26. a 27. októbra 2017 sa študenti študijného programu
ŠCH a MŽV zúčastnili odbornej exkurzie z predmetu Chov rýb.