Faculty of Agrobiology and Food Resources

Scientific board

 

Internal Members

 

 

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

predseda VR FAPZ SPU v Nitre

 

doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

 

Ing. Ján Gažo, PhD. 

prodekan FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Radoslav Kasarda, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

 

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.

prodekan FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Milan Šimko, PhD. 

prorektor SPU v Nitre

 

prof. Ing. Peter Strapák, PhD.

KŠZ FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Marko Halo, PhD.

KŠZ FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Peter Kováčik, CSc.

KAVR SPU v Nitre

 

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

vedúci KRV FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Marián Brestič, CSc.

KFR FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

vedúci KOR FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Ladislav Ducsay, CSc.

KAVR FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. 

KŠZ FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

KOR FAPZ SPU v Nitre

 

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.

vedúci KGPB FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Vladimír Tančín, DrSc.

vedúci KVD FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.

KGPB FAPZ SPU v Nitre

 

doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

vedúci KVZ FAPZ SPU v Nitre

 

prof. Ing. Elena Horská, Dr. 

dekanka FEM SPU v Nitre

 

doc. Ing. Olga Roháčiková, CSc.

dekanka FEŠRR SPU v Nitre

 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

dekan FBP SPU v Nitre

 

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

dekan TF SPU v Nitre

 

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. 

dekan FZKI SPU v Nitre

 

 

External Members

 

 

 

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. 

JU České Budejovice

 

prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.

 FAPPZ CZU Praha

 

doc. Ing. Pavel Ryant, PhD.

 AF MU Brno

 

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.

CVRV Piešťany

 

doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.  

CVŽV  Nitra

 

Ing. Michal Horný, PhD.

Národný žrebčín Topoľčianky

 

Ing. Rudolf Nádašský, PhD.

PD Špačince

 

MUDr. Pavol Poliačik, PhD.

Kardiologická  klinika FN Nitra

 

Ing. Peter Schultz

PD Mojmírovce

 

Ing. Ján Lajda

VPP Kolíňany s.r.o.

 

Ing. Milan Chudý

Víno Chudý

 

Ing. Štefan Ryba, PhD.

MPRV SR

 

 

 Financial Manager of Scientific Board

 

 

 

Ing. Zuzana Paštiaková

Faculty Financial Manager FAPZ SPU v Nitre