Aktuálne informácie

napísal

Do užívania ich včera odovzdal náš pán dekan doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., vďaka ktorému sa výstavba voliér uskutočnila. Odovzdania novej sokoliarne sa zúčastnil aj vedúci Katedry špeciálneho chovateľstva doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD., pod ktorú naša univerzitná sokoliareň spadá.

napísal

SPU v Nitre ako partner v projekte Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (prijímateľ NFP) v Bratislave v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

napísal

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová odovzdala 18. decembra dekréty o udelení vedecko-pedagogického titulu novým docentom.

napísal

Na základe schválenia návrhov fakúlt vo Vedeckej rade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odovzdala 18. decembra rektorka SPU doc. Klaudia Halászová dekréty o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ nasledujúcim pedagógom:

napísal

Katedra špeciálnej zootechniky dňa 10.12.2020 organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu “Problémy a riziká živočíšnej produkcie“.

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Visits today:
7
Visits total:
231378
Counting since:
 15.02.2016