Aktuálne informácie

V dňoch 13.3.-15.3.2023 navštívili pracovníci FAPZ v rámci programu Erasmus, najsevernejšiu univerzitu na svete UiT The Artic University of Norway Tromsø

It is a pleasure to inform you that The international symposium on animal science (ISAS 2023) will be held from 18 - 20 September 2023 in Novi Sad, Serbia.

Dňa 8. marca 2023 sa v posluchárni Z – 01 o 16 00 konala výberová prednáška. Prednášajúcim bol doc. RNDr. Andrej Dudáš, PhD. z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského z Bratislavy.

Pozvanie na výberovú prednášku o legislatíve v rámci predmetu Poľovníctvo II prijal PaedDr. Imrich Šuba, PhD., riaditeľ kancelárie Slovenskej poľovníckej komory

V pondelok 6.3.2023 sa uskutočnila výberová prednáška z predmetu Sokoliarstvo. Pozvanie prijal Ing. Alojz Kaššák, prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore