Aktuálne informácie

napísal

Jeho práce patria k jednému percentu najcitovanejších na svete. Uznáva ho medzinárodná vedecká komunita po celom svete. Marián Brestič na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite skúma rastliny najnovšími metódami a pomáha zistiť, ako plodiny prežijú počas klimatickej zmeny. Príroda nám podľa neho ponúka viac, ako si myslíme.

napísal

Pevnou súčasťou predmetu Lúkarstvo a pasienkárstvo je praktická výučba. Jednou z úloh je precvičenie analýzy floristického zloženia trvalého trávneho porastu ako východiská racionálneho obhospodarovania trávneho porastu.

napísal

V centre akademického športu STU v Bratislave,  na Mladej Garde, sa dňa 8. 5. 2022 konali Akademické majstrovstvá Slovenskej republiky v atletike,  ktoré boli súčasťou 38. ročníka Memoriálu Tomáša Babiaka.

napísal

Katedra pedológie a geológie z ÚAV, v spolupráci s Katedrou environmentalistiky a biológie z ÚRaEV, zorganizovala v dňoch 28.4. až 1.5.2022 „Prax študentov v teréne“,