Aktuálne informácie

Dňa 12.04.2024 sa v podmienkach Vzorkovnice poľných plodín, ktorá je súčasťou Demonštračnej záhrady SPU v Nitre, konal Kurz pestovania poľných plodín.

Nový semester, noví študenti a už tradičné miesto ukážky výživy, kŕmenia a starostlivosti o exotických mäsožravcov.

Dňa 27. marca 2024 sa v posluchárni A-01 uskutočnilo zasadnutie Akademickej obce a zamestnancov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.

Na ústave výživy a genomiky sa uskutočnilo terénne cvičenie na školskom podniku VPP Kolíňany, farma Oponice.