Aktuálne informácie

napísal

Dňa 24. augusta 2022 sa pracovníci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied, Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, pod vedením prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc.

napísal

Na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa v dňoch 12.-14. septembra 2022 uskutočnilo zasadnutie redakčnej rady vedeckého časopisu JCEA (Journal of Central  European Agriculture).

napísal

Študentka 3. ročníka bakalárskeho študijného programu Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Margaréta Baňasová, sa zúčastnila pilotného ročníka letnej školy Klimatických lídrov organizovanej Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky.

napísal

V stredu dňa 14.09.2022 sa zamestnanci FAPZ zúčastnili zasadnutia akademickej obce, ktorej cieľom bolo zhodnotenie jednotlivých činností fakulty za funkčné obdobie 2015 - 2022.

napísal

V dňoch 5. – 9. septembra sa v portugalskom meste Porto konal 73. výročný kongres EAAP, ktorý je podľa počtu účastníkov a prezentovaných príspevkov najväčším zootechnickým kongresom na svete.