Aktuálne informácie

napísal

Profesor Radovan Kasarda pôsobí v Ústave výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na problematiku genetických zdrojov a ochrany biodiverzity.

napísal

V tomto mesiaci uplynulo 20 rokov od založenia nášho univerzitného Vivária. Počas slávnostného otvorenie vtedajším rektorom profesorom Okenkom a zástupcov Environmentálnej kriminality na Policajnom prezídiu SR a z Colnej správy SR

napísal

Na Ústave chovu zvierat sa uskutočnili praktické cvičenia z predmetu Chov rýb zamerané na chovateľské hodnotenie exteriéru, kondície, výpočty indexov a jatočnej výťažnosti.

napísal

Nachádza sa medzi Veľkým Šarišom a Kanašom, návštevníci tu nazbierajú bylinky i nájdu apidomček.

napísal

V dňoch 26. – 29. septembra 2021 sa v gescii Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko), a v spolupráci Univerzity vo Florencii (Taliansko), Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Veterinárnej univerzity v Brne (ČR) a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach uskutočnila v Krakove (Poľsko)

Počet návštev FAPZ
Online:
2
Visits today:
24
Visits total:
270847
Counting since:
 15.02.2016