Aktuálne informácie

Dňa 16.11.2023 sme sa zúčastnili exkurzie z predmetu „Chov rýb“ (gestor Ing. Jaroslav Andreji, PhD.) na Slovianskej doline, v Rybochovnom zariadení RADY SRZ Žilina

V rámci spolupráce Ústavu výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre a Mestského mládežníckeho hokejového klubu Nitra (MMHK Nitra) sa žiaci 5. až 8. športovej hokejovej triedy (ŠHT)

Dňa 07.11.2023 navštívili svoju Alma mater výskumníci z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu rastlinnej výroby.

Pracovníci Ústavu chovu zvierat sa v dňoch 2. – 4. 11. 2023 zúčastnili  výročnej 50. konferencie Českej a Slovenskej spoločnosti.

V dňoch 25. a 26. októbra absolvovali študenti predmetu Všeobecná zootechnika terénne cvičenie zmerané na zhodnotenie chovateľského prostredia a pohodlie v chove dojníc na farme vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku v Oponiciach,