Aktuálne informácie

V rámci uzatvorenej zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a Národnou univerzitou v Užhorode a programu medzinárodnej siete AgroBioNet

V dňoch 15.5. až 17.5.2023 prebiehajú na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov Štátne skúšky na inžinierskom stupni štúdia.

Dňa 14.4.2023 sme sa zúčastnili exkurzie v Národnej zoo Bojnice v rámci výučby z predmetu „Chov akváriových rýb“

Pracovníci Ústavu rastlinných a environmentálnych vied zorganizovali v stredu 26. 4. 2023 exkurziu pre študentov predmetov Dendrológia, Botanika úžitkových rastlín a Biológia rastlinnej produkcie.

Dňa 21. 04. 2023 pokračoval Kurz chovu oviec a kôz na západe Slovenska.