EN
Nový predseda AS FAPZ SPU v Nitre
10.11.2014 | Jozef Polák
10.11.2014 | Jozef Polák

Nový predseda AS FAPZ SPU v Nitre

Novým predsedom AS FAPZ SPU v Nitre bol zvolený na ustanovujúcom zasadnutí AS FAPZ SPU v Nitre dňa 5. novembra 2014 doc. Ing. Juraj Candrák, PhD. Za podpredsedov zamestnaneckej časti AS boli zvolení: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc. a doc. Ing. Juraj Chlpík,PhD. Za podpredsedu študentskej časti AS bol zvolený Ing. Róbert Herkeľ. Za tajomníka AS bol zvolený doc. Ing. Branislav Gálik, PhD.

Prednáška s Gyula Dallosom
04.11.2014 | Jozef Polák
04.11.2014 | Jozef Polák

Prednáška s Gyula Dallosom

Dňa 28. 10. 2014 pripravila Katedra špeciálnej zootechniky pre študentov Hipológie mimoriadnu prednášku. Prednášal medzinárodne úspešný drezúrny jazdec a žiadaný tréner Gyula Dallos z Maďarska

Pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil minister školstva Dr.h.c. prof. Ing. Daniela Bíru, PhD.
31.03.2014 | Jozef Polák
EN

Úvodná stránka

Stránka SPU

RÝCHLE ODKAZY